BILI SU DECA KAO I TI

Grozdana Olujić

Knjiga Bili su deca kao i ti... sadrži priče o odrastanju ljudi koji su obeležili srpsku i svetsku istoriju, književnost, umetnost i nauku. Grozdana Olujić oblikuje ključne epizode iz njihovog detinjstva koje su im odredile budućnost. Njihove sudbine pokazuju kako nema unapred datih pravila o tome ko i kako postaje izuzetna ličnost. Ove priče treba da pokažu čitaocima da se možda i u njima samima kriju budući stvaraoci, samo ako budu radoznali, uporni i budu imali hrabrosti da idu svojim putem.
Cena: 820 din. + PDV