BASNE-NA PUTU ISTINE

Dragan Čergić

Zbirka Basne na putu istine, sadrži sedam proznih celina, od kojih je svaka
predstavlja dragulj za sebe. To su priče O ljubavi, O snazi, O slabostima, O vrlini, O
sudbini, O životu i na kraju O istajanosti. Najlepše je, što ova skupina naoko
nezavisnih priča, zapravo deluje kao celina, što nam se piščeva poruka zadržava u
svesti ostavljajući utisak da smo se družili sa jednstvanom pričom, a ne nizom
zasebnih, u vremenu i prostoru, razdvojenih delova.
Cena: 840 din. + PDV