SVAKOGA DANA

Dragan Lukić

PPoezija Dragana Lukića je svestrana. Njegove pesme govore o mnogo čemu: o medama i lisicama, ali i o raketama, o oblacima i kiši, o smeni godišnjih doba, o životu gradskog deteta, o ljubavi i prisnosti u savremenoj porodici, o školi kao srećnom mestu na kome se uzleće u visine znanja i duha i istovremeno, raste. Otkrivao je Lukić i svet mora i mornara, opevao je dečju slobodu i autonomiju, igrao se prepoznajući dete u sebi i u odraslim ljudima uopšte. Tu ima za svakoga po nešto. Uz Lukićevu poeziju već decenijama stasavaju mlade generacije i dugo će stasavati, jer je i 12 godina posle smrti (umro je 1. januara 2006) –živ pesnik, klasik srpske poezije za decu.
Cena: 860 din. + PDV