ARIS BEZ TOTELA

Violeta Jović

Niko živ nije razumeo o čemu ja lajem.
Štaviše, bilo im je slatko.
- Vidi ga kako slatko laje – razneži se Ana.
- Zdravo Snupi, ja sam Vladimir. Zovu me Vlada.
- Nemoj da ga zoveš Snupi! – ukori ga Ana.
- Reks! – sinu tati.
- Maza – reče Ana.
- On je dečko! Ne može da se zove Maza – ljutnu se Vlada, stavši u odbranu muškog pola.
Posle nekog vremena poče moje krštenje po azbučnom redu.
- Arnold je lepo ime – reče tata.
- A Švarceneger lepo prezime! Opet si se uhvatio filmova! – viknu mama.
- Ne mora ako te podseća na filmove. Može Aron, ili Artur, ili Astor…
- Alf! – povika Vlada.
- Ma nemoj! – povika Ana.
- Ne svađajte se, deco. Ako vam se ne dopada nijedno ime na A, onda idemo na B.
- Bambi! – opet se javi Vlada.
- Pa ovo nije lane, nego pas! – zadirkuje ga Ana, držeći se za stomak od smeha....
I to je trajalo i trajalo... Prolazili su dani. Ja sam i dalje bio bez imena, a kako ljudi zglavnom zapamte ono što ne treba, ja ostadoh Aris bez Totela.
Cena: 840 din. + PDV