POZORIŠTANCIJA

Branko Stevanović

83 strane
Pošto je ovakvih lica željna i pozornica, priča je, ništa manje, pogodna za gledanje, Šta pisac sa tim ima?Želja mu je da svima Približi svet u malom, prožet zbiljom il šalom.
Cena: 840 din. + PDV