REKA S RUŽOM RIMOVANA

Dobrica Erić

82 strane, ćirilica

PITAJU ME

Pitaju me Đaci radoznalci:
Kolika je Vaša reka bajna Koju dično Nazivate Gružom?

A ja kažem i njima i svima:

Vrlo mala Ali je značajna 
Zato što se Rimuje sa Ružom!
Cena: 840 din. + PDV