NEMANJIĆI SVETORODNA LOZA

Milutin Tasić

Među brojnim srpskim dinastijama najveći doprinos srpskoj državi i narodu dala je dinastija Nemanjića, koja je stolovala dva veka (1169-1371). U osam naraštaja Nemanjića, koliko ih je bilo po muškoj liniji, od kojih nam je poimence poznato više od šezdeset, kao svetitelje slavimo devetnest Nemanjića, što samo svedoči o značaju ove dinastija za srpski narod. Autor ove knjige, Milutin Tasić upoznaje nas za životom, delom i zadužbinama jedanestorice najvećih ličnosti ove dinastije.
Cena: 940 din. + PDV