VELIKI SRPSKI KOMPOZITORI

Milutin Tasić

Priče o životu, radu i delu naših velikih kompozitora: Stevana Mokranjca, Kornelija Stankovića, Josifa Marinkovića, Stanislava Biničkog, Isidora Bajića, Petra Konjovića i Stavana Hristića.
Cena: 940 din. + PDV