TAJNA UKLETOG DVORCA

Ivan Milošević

Mnoge generacije su odrastale na anglosaksonskoj, grčkorimskoj, egipatskoj i drugim mitologijama, odnosno sa bićima kao što su: Goblini, Trolovi, Vilewaci, Bogovi sa Olimpa, egipatski Bogovi, a pri tome gotovo zanemarujui vrlo živopisnu slovensku mitologiju, koju mi i nama srodni narodi posedujemo. Tema ove knjige je neobična bajka, upravo zasnovana na slovenskoj mitologiji. Priča sadrži interesantnu, raznoliku i dinamičnu radnju svojstvenu epskoj fantastici, a to je večita borba dobra i zla, i prepuna je raznih mitskih bića iz bogate slovenske mitologije. Neka od njih su: Boginja Morana, Boginja Vesna, Lamnja, Talason, Lesnik, Div, ^uma, Vodeni duh, Rusalke, drekavci, psoglavi i mnogi drugi... Ovo je priča u kojoj će podjednako uživati i deca i njihovi roditelji.
Cena: 780 din. + PDV