KLJUČ DOBROTE

Nataša Panić

Knjiga je mali roman, bajka. Bajka koja se po sadržini, likovima i zapletu radnje razlikuje od klasičnih bajki. Umesto princeza i prinčeva upoznaćete Mirnu. Danju je Mirna obična devojčica koja sa drugom decom juri livadama, kupa se u reci, bere pečurke. Noću, kada sva deca spavaju Mirni u posetu doaze noćni drugari Zlomir i Dobrica...
Cena: 980 din. + PDV