ENCIKLOPEDIJA NARODNIH MUDRSTI

Jovan Aleksić

Narodne mudrosti i poslovice su zapravo viševekovno nasleđe prenošeno sa kolena na koleno. Bez obzira na to koliko je vremena prošlo od njihovog nastanka, one se i danas mogu preneti na brojne događaje i situacije iz savremenog načina života.One čuvaju tradiciju, oslikavaju duh, kulturu i nacionalni identitet jednog naroda. Kako naš narod kaže: „Mudrost nije breme, al se najteže nosi.“
Cena: 980 din. + PDV