ZLATNE STEPENICE

Vesna Vidojević Gajović

Ovo je knjiga o drugarstvu, o tome kako se raste i stiže do škole. Stepenik po stepenik, uz igru, zabavu i maštu, veseli dani se nižu… I evo nas pred kapijom škole, a u školi nas čeka…
Cena: 820 din. + PDV