RIZNICE NARODNIH VEROVANJA I OBIČAJA U SRBA

Milutin Đuričković

Narodna verovanja i običaji potiču iz drevnog čovekovog mističnog, religioznog i duhovnog doživljavanja sveta i životne stvarnosti. Verovanja i običaji su se vekovima konstituisali, transformisali i dopunjavali novim elementima i sadržajima, ali se ipak njihov osnovni smisao nije bitno menjao i gubio. Upravo narodna verovanja i običaji predstavljaju čovekov pogled na svet koji mu omogućava da sačuva svoju prepoznatjivost tradiciju i kulturu.
Cena: 940 din. + PDV